Yhteystiedot

JanJan Oy:n saat parhaiten kiinni sähköpostilla:

jarna@janjan.fi

Noutovarastomme sijaitsee osoitteessa:
Piianpolku 3-5
00410 Helsinki

Puhelimitse meitä tavoittaa rajoitettuina aikoina:
050 365 33 36

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ JA REKISTERISELOSTE

Lyhyesti:

Tilaus- ja osoitetietoja käytetään pääsääntöisesti tilausten toimittamiseen. JanJan Oy ei käytä tietoja suoramarkkinointiin ilman asiakkaalta pyydettyä lupaa eikä luovuta tietoja ulkopuolisille.

Asiakkaan tiedot ovat tallessa tietokannassamme, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Asiakas saa halutessaan itseään koskevat tiedot ja voi pyytää niiden päivittämistä. 

Pidemmin:

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja:

1. Rekisterinpitäjä: Janjan Oy (Y-tunnus: 2517593-1)

Piianpolku 3-5
00410 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Jan Jansson (sähköpostiosoite: jan@janjan.fi, postiosoite Piianpolku 3-5, 00410 Helsinki)

3. Rekisterin nimi: Janjan Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen kasittelyn tarkoitus: Rekisterin pääasiallinen tarkoitus on toimia asiakasrekisterinä ja mahdollistaa tilausten toimitus ja seuranta. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakkaille tapahtuvaan suoramarkkinointiin asiakkaan suostumuksella. Rekisteriä käytetään ainoastaan Janjan Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan uuden asiakassuhteen aloittamisen yhteydessä ilmoittamat tiedot tai myöhemmin muutoksen yhteydessä saadut tiedot ja Internetsivuilla palveluiden käytön yhteydessä ilmoitetut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle, pois lukien viranomaistahot laissa määritellyin perustein.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen aineisto säilytetään Janjan Oy:n toimistossa lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Janjan Oy

Piianpolku 3-5

00410 Helsinki

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia oman rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti allekirjoitetulla yhteyshenkilölle osoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti yhteyshenkilön luona. Yhteyshenkilö mainitaan kohdassa 2. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Asiakastietoja voidaan asiakkaan suostumuksella käyttää suoramarkkinointitarkoitukseen. Rekisteriin merkityillä on halutessaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §). Kielto osoitetaan kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.